Feb 27

Cài đặt WordPress trên host (cPanel) trong 5 phút

Đây chính là cách cài đặt WordPress trên host (hay cài đặt WordPress trên cPanel) để phân biệt với cách cài đặt WordPress trên localhost. Xem thêm: cPanel là gì? Hướng dẫn sử dụng cPanel cho bạn mới Localhost có nghĩa là máy chủ chạy trên máy tính của bạn mà không cần hosting với sự hỗ trợ […]

Đọc tiếp

Pin It on Pinterest