Chính sách riêng tư

Cũng giống như mọi blog khác, tại mosmmo.com mình rất coi trọng quyền riêng tư của bạn.

Đó là lí do mình đưa ra bản tuyên bố này.

Form liên hệ hoặc đăng ký

Bạn có thể gửi form liên hệ với mình tại trang Liên hệ hoặc tại form đăng ký nhận bản tin (nếu có).

Trong form đó sẽ bao gồm tênđịa chỉ email của bạn.

Mình xin cam kết thông tin cá nhân trên của bạn sẽ hoàn toàn được bảo mật tại mosmmo.com.

Mình sẽ KHÔNG bao giờ đưa những thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lí do gì mà không có sự đồng ý của bạn.

Bình luận

Email của bạn và địa chỉ IP được thu thập (nếu có) sẽ không được công khai ở bất kỳ đâu.