Chính sách Quyền riêng tư

MOSMMO rất trân trọng sự tin tưởng và cam kết rằng những thông tin tài khoản của bạn sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

MOSMMO đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp lý, có cân nhắc để mang lại trải nghiệm và những thông tin hữu ích chất lượng tới cho cộng đồng.

Thu thập thông tin

Để tải một số ebook trên MOSMMO bạn sẽ phải điền các thông tin như Họ tên và địa chỉ email vào form đăng ký.
MOSMMO lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn nhập trên website.

Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm gửi đến bạn những cập nhật mới nhất về phiên bản ebook mà bạn đã tải hoặc các kiến thức có liên quan mật thiết đến chủ đề đó.

MOSMMO sẽ không bao giờ gửi email cho bạn về những vấn đề mà bạn không hề quan tâm trước đây.

Chia sẻ thông tin

MOSMMO biết rằng thông tin cá nhân là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết sẽ không bán hoặc trao đổi thông tin của bạn cho một bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin người dùng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

  1. Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân khi tin chắc rằng những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên có liên quan
  2. Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý
  3. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ‎ý‎ của bạn

Bảo mật thông tin

MOSMMO cam kết không tiết lộ thông tin người dùng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì bất kỳ một lý do nào (trừ những trường hợp đã nêu trên).

Trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với MOSMMO.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin này chỉ được áp dụng tại MOSMMO. Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến Quyền riêng tư sẽ được chúng tôi cập nhật tại đây.

Quyền riêng tư của CCPA

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.

Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều có quyền sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cookie

Giống như bất kỳ trang web nào khác, MOSMMO sử dụng cookie.

Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập.

Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.